laatste nieuws

16.01.15

Zorgpad voeding bij Kanker

Eind 2014 is het Zorgpad Voeding bij Kanker gelanceerd.

Lees hier een interview met de auteur en...


Cat: Ondervoeding algemeen, Eerste lijn en thuiszorg, Verpleeg en verzorgingshuis, Ziekenhuis
17.11.14

Idee voor de Dag van de Ondervoeding!

boekje "vroege herkenning en behandeling van ondervoeding" is te bestellen!


Cat: Ziekenhuis, Stuurgroep, Ondervoeding algemeen
25.09.14

Twee nieuwe projectleiders Stuurgroep Ondervoeding!

Het bureau van de Stuurgroep Ondervoeding is op sterkte! We zijn erg blij met de twee nieuwe...


Cat: Ziekenhuis, Verpleeg en verzorgingshuis, Eerste lijn en thuiszorg, Ondervoeding algemeen, Revalidatie, Stuurgroep
Ondervoeding algemeen

Wat is ondervoeding bij ziekte?

Feiten en cijfers

Ondervoeding bij ziekte is een groot probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Uit landelijke prevalentiecijfers blijkt dat in het ziekenhuis 25-40%, in het verpleeghuis 20-25% en in de thuiszorg 15-25% van de patiënten ondervoed is. Inmiddels is veel bekend over de gevolgen van ondervoeding bij risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en patiënten rond een operatie. Ziektegerelateerde ondervoeding leidt aantoonbaar tot langzamer herstel en complicaties bij ziekte en operaties. Gevolgen van aan ziekte gerelateerde ondervoeding zijn verlies van lichaamsgewicht en spiermassa, daling van de weerstand, verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en decubitus en een vertraagde wondgenezing. Deze situatie kan tot een negatieve gezondheidsspiraal leiden zoals langere opnameduur, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit en afname van de kwaliteit van leven. Ook is  wetenschappelijk aangetoond, dat ondervoeding een onafhankelijke risicofactor voor overlijden is.

Uit de literatuur kan worden afgeleid dat de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland van ondervoeding minimaal 300 miljoen euro per jaar zijn. Sommige berekeningen lopen zelfs op tot ruim 1 miljard euro per jaar. Het probleem en daardoor de kosten van ondervoeding zullen de komende jaren alleen maar toenemen gezien de groeiende groep ouderen en chronisch zieken.

Wanneer is er sprake van ondervoeding?

In het algemeen wordt er gesproken over aan ziekte gerelateerde ondervoeding wanneer er bij ziekte sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand. Verder is er ook sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index (BMI (gewicht / lengte2)) van kleiner dan 18,5. Ouderen (>65 jaar) zijn ondervoed bij een BMI van < 20kg/m2

Wat is het probleem?

Uit onderzoek blijkt dat te weinig betrokkenen bij deze feiten stilstaan. Het probleem van ondervoeding bij ziekte wordt onderschat door artsen, verpleegkundigen en het management, maar ook door de patiënten zelf en hun naaste familie. Er wordt slechts een klein deel van alle patiënten met ondervoeding herkend en op de goede manier behandeld. Ondanks een aangetoonde effectiviteit van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding, is screening en behandeling van ondervoeding nog geen gemeengoed in Nederland.

Wat is de oplossing?

Screening op voedingstoestand bij opname in het ziekenhuis zorgt voor een betere herkenning van ondervoeding en een eerdere behandeling door de diëtist. In de ziekenhuisetting blijkt vroege screening en behandeling van ondervoeding kosteneffectief, wanneer de kosten van de interventie worden uitgezet tegen de opnameduurverkorting. We verwijzen u graag naar de richtlijn screening en behandeling van ondervoeding voor meer informatie over de optimale aanpak in alle sectoren van de gezondheidszorg.

Copyright ©2013 stuurgroep ondervoeding Ontwerp:Webspinnerij