Robert Boersma Voorzitter
Voorzitter Stuurgroep Ondervoeding
Anja Evers Penningmeester
Prof. dr. Koen Joosten Bestuurslid
kinderarts-intensivist, Erasmus MC Sophia, vz Commissie Voeding NVK, vz platform Gezonde voeding 0-4
Loes Ypma Bestuurslid