ConsuBETER: consumenten BEwusT EiwitRijk


Uit (inter)nationale onderzoeken is al veel bekend over het belang van een volwaardige voeding met voldoende eiwitten voor zolang mogelijk zelfstandig en vitaal thuis kunnen blijven wonen. Toch komt een verminderde voedingsinname en ondervoeding relatief vaak voor bij thuiswonende ouderen. In het project “ConsuBETER” is de beschikbare kennis over verminderde voedingsinname en ondervoeding bij thuiswonende ouderen, en het belang van voldoende eiwit voor behoud van spiermassa en zelfredzaamheid op een rij gezet in een white paper.

Hoewel veel kennis beschikbaar is, is ook nog veel onbekend. Zo weten we niet in hoeverre thuiswonende ouderen kennis hebben over het belang van voldoende eiwit voor behoud van zelfredzaamheid en hoe zij hiervan meer bewust gemaakt kunnen worden. Ook is niet bekend of ouderen bereid zijn hun voedingspatroon zo nodig aan te passen en hoe dit gestimuleerd zou kunnen worden. De komende 2 jaar worden deze aspecten in kaart gebracht.

“ConsuBETER” is een samenwerking tussen hogescholen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAS Hogeschool), diverse MKB’s, private partners en andere kennisinstellingen. Ook de Stuurgroep Ondervoeding is betrokken bij het project.

Laatste Nieuws


Op woensdag 24 juni jl. organiseerde de Stuurgroep Ondervoeding met hulp van Abbott Nutrition de liv
Per 1 juni is dr. ir. Marian de van der Schueren benoemd tot buitengewoon hoogleraar Diëtetiek aan
Door de maatregelen om het Coronavirus in te dammen is iedereen meer aan huis gebonden en is steun v