Veel gestelde vragen kinderen


Heeft u een tip, suggestie of vraag? Mail ons dan via kinderen@stuurgroepondervoeding.nl

Vragen die wij reeds hebben ontvangen vindt u hieronder:

Groeifactor kinderen vanaf 2 jaar
In het werkboek enterale voeding wordt voor kinderen vanaf 2 jaar een groeifactor van 1.02 gegeven, in een eerdere versie van de leidraad ‘Screening- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen’ is dit 1.04. Wat is nu juist?
Het betreft helaas een tikfout in de oude versie van de leidraad en is inmiddels aangepast. De juiste groeifactor is 1.02.

Verschil STRONGkids en SD-systematiek
Wat is het verschil tussen screening met de STRONGkids en screening met SD systematiek?
Door het meten van lengte en gewicht en de bepaling van de SD-scores in de juiste groeicurven screen je op ondervoeding. De STRONGkids gebruik je om het risico op ondervoeding te bepalen.

Kwantitatieve indicator Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Klopt het dat de kwantitatieve indicator in de IGZ gids 2016 alleen naar de screening op ondervoeding vraagt en niet naar  de screening op het risico op ondervoeding?
De IGZ vraagt naar de kwantitatieve gegevens van de screening op ondervoeding. Daarnaast vraagt de IGZ of er gebruik gemaakt wordt van een screeningstool om het risico op ondervoeding vast te kunnen stellen, deze vraag hoeft alleen met ja of nee beantwoordt te worden.

Verschil huidige en oude richtlijn
Graag zou ik van u willen weten wat het verschil is tussen de leidraad ‘Screening- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen’ (oktober 2016) en de oude richtlijn voor de screening en behandeling  van ondervoeding.
Er zijn vrijwel geen verschillen. Voor oktober 2016 was er nog een uitgebreide leidraad. Wel waren enkele toolkits
beschikbaar welke nog steeds op de site beschikbaar zijn. In de leidraad die in oktober 2016 gelanceerd is, zijn alle aparte toolkits verwerkt en is er één overzichtelijk document van gemaakt.

Afkappunt leeftijd
In de leidraad ‘Screening- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen’ staat in de definitie van ‘acute ondervoeding’ dat het kinderen betreft van > 28 dagen.  Wat maakt dat dit het afkappunt is?
Het gaat om kinderen ouder dan 28 dagen omdat het gewicht van 0-28 dagen een natuurlijke schommeling vertoont en daarmee geen representatief beeld weergeeft van de SD-scores. Uiteraard is het altijd van belang om lengte en gewicht wel vanaf de geboorte te monitoren zodat een trend kan worden waargenomen.

Taakverdeling disciplines
In de leidraad ‘Screening- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen’ staat niet expliciet welke discipline wat hoort te doen bij de verschillende stappen. Waarom is dit?
De taakverdeling en het verwijsbeleid worden in de leidraad niet expliciet gemaakt omdat het per instelling sterk kan
verschillen wat wenselijk en mogelijk is. 
Op onze website is een projectplan te vinden welke gebruikt kan worden bij het  implementeren van adequate screening en behandeling van ondervoeding op uw kinderafdeling, hierin staan het
verwijsbeleid en taakverdeling als actiepunt opgenomen. Het is aan te bevelen een manier van werken te kiezen waarbij zoveel mogelijk is geautomatiseerd of vastgelegd in werkprocedures om de kans te verkleinen dat een taak vergeten wordt

Growth Analyser
Hoe kom ik aan het programma growth analyser?
Meer informatie over producten en kosten van de software van ‘Growth Analyser’ is te vinden op www.growthanalyser.org

Zuigelingenvoeding
In de leidraad ‘Screening- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen’ wordt in bijlage 5 advies gegeven over behandeling met geconcentreerde zuigelingenvoeding; energieverrijkte
zuigelingenvoeding en modules? Kunnen hier voorbeelden bij gegeven worden?
Er is bewust voor gekozen om geen merknamen te noemen omdat we gezien de marktwerking nooit volledig kunnen zijn en we alle schijn van beïnvloeding door fabrikanten willen voorkomen.