Is de SNAQ65+ aangepast voor revalidatieklinieken ook geschikt om te gebruiken op de revalidatieafdeling van het verpleeghuis?

Nee, dit is niet onderzocht. De SNAQ65+ aangepast voor revalidatieklinieken bleek valide bij volwassenen, opgenomen in de revalidatiekliniek. Dit is een andere revalidatiepopulatie dan de revalidanten in het verpleeghuis (qua o.a. leeftijd en intensiteit van de revalidatie). Momenteel wordt onderzocht welk instrument voor deze populatie het meest geschikt is. Vooralsnog wordt aangeraden om te screenen met de SNAQrc, als op de verblijfsafdelingen van de verpleeg- en verzorgingshuizen.