Kwaliteitsindicatoren ondervoeding 2020


De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ondervoeding in Nederlandse ziekenhuizen over 2020 staan online. Het betreft de indicator screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen, de indicator behandeling van ondervoeding (volwassenen en kinderen) en de indicator screening ondervoeding geriatrische patiënten.  Wil jij weten hoe jouw ziekenhuis scoort ten opzichte van andere ziekenhuizen? Klink op onderstaande links voor de verschillende factsheets.

Factsheet 8.1.1. Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2020

Factsheet 8.1.2.A Behandeling van ondervoeding bij volwassenen 2020

Factsheet 8.1.2.B. Behandeling van ondervoeding bij kinderen 2020

Factsheet 17.1.1. Screening ondervoeding geriatrische patiënten 2020

Niet tevreden met de behaalde resultaten of wil je weten waar je op kunt letten om het resultaat vast te houden? De Stuurgroep Ondervoeding heeft in 2020 drie focusgroepen georganiseerd om te verkennen welke succesfactoren en knelpunten in diverse ziekenhuizen worden ervaren om te komen tot een adequate behandeling van ondervoeding tijdens ziekenhuisopname. Lees hier het eindrapport. Belangrijkste conclusie is dat er veel factoren van invloed zijn die zowel tot succes als tot knelpunten kunnen leiden. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn het epd, kennis, aansturing, multidisciplinaire samenwerking, draagvlak en eigenaarschap.

De kwaliteitsindicatoren ondervoeding worden over verslagjaar 2020 voor de laatste keer actief uitgevraagd door de IGJ. Vanaf 2021 worden de kwaliteitsindicatoren ondervoeding niet meer uitgevraagd. Er wordt door de IGJ gewerkt aan een nieuwe basisset, waarbij de nadruk meer wordt gelegd op het stimuleren van een cultuur van leren en verbeteren. De Stuurgroep Ondervoeding pleit voor het opnemen van een indicator in 2023 die inzicht geeft in de kwaliteit van de transmurale (onder)voedingszorg door ziekenhuizen. Signaleren en behandelen van ondervoeding is bij uitstek een aandachtspunt wat in de keten opgepakt zou moeten worden. De Stuurgroep Ondervoeding zet zich graag in voor het mede ontwikkelen van een dergelijke indicator in samenwerking met de IGJ en andere belanghebbenden.

 

Laatste Nieuws


In dit artikel van Clinical Nutrition doen onderzoekers van het Amsterdam UMC verslag van de resulta
De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
De Stuurgroep Ondervoeding werkt op dit moment aan het project Borging Ondervoeding (Thuiswonende) O