Aandacht voor (onder)voeding tijdens Geriatriedagen

De Stuurgroep Ondervoeding was tijdens de Geriatriedagen op 6 en 7 februari 2020 goed vertegenwoordigd met een symposium over (onder)voedingsonderwijs aan verpleegkundigen en een workshop over het signaleren van voedingsproblemen bij dementie in de eerstelijn (TrEat-project).

Tijdens het symposium presenteerden verschillende leden van de Onderwijs Expertraad onder andere over het verbeteren van interdisciplinaire samenwerking met behulp van Het Voedingspaspoort, een leerinterventie om de kennis van verpleegkundigen te vergroten, de ontwikkeling van een competentieset rond voedingszorg voor HBO-Verpleegkunde en de attitude van hbo-verpleegkundedocenten tegenover (onder)voedingsonderwijs.

Tijdens de workshop werd uitgebreid ingegaan op de wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen met betrekking tot het signaleren van voedingsproblemen en ondervoeding bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Door de ongeveer 50 aanwezigen werd naar aanleiding van een casus uitgebreid gediscussieerd over wat belangrijke signalen voor voedingsproblemen zijn en hoe zij daar in de dagelijkse zorgpraktijk mee omgaan. Belangrijke conclusie was dat het signaleren van voedingsproblemen in het algemeen goed gaat maar vooral het verwijzen naar de juiste zorgverlener en inschakelen van passende hulp en ondersteuning nog een knelpunt is.

Lees meer over: