Borging Ondervoeding (Thuiswonende) Ouderen

De Stuurgroep Ondervoeding werkt op dit moment aan het project Borging Ondervoeding (Thuiswonende) Ouderen op een Kruispunt (BOTO-X). Dit is een project in opdracht van het ministerie van VWS en inmiddels zijn twee rapporten opgesteld. Het eerste rapport bevat een overzicht met stand van zaken voor preventie, screening en behandeling van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in het medische, sociale en publieke domein. Ook de mate van implementatie en borging staan erin beschreven. Het tweede rapport is een vervolg hierop en bevat het advies aan het Ministerie van VWS over hoe de aanpak van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen structureel geborgd kan worden in de reguliere zorg en ondersteuning.

Vanaf het najaar 2021 werkt de Stuurgroep Ondervoeding gedurende twee jaar aan de uitvoering van het adviesrapport. Onderdeel hiervan zijn onder meer de oprichting van een Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen, borging van de werkwijze in de eerste lijn, ontwikkeling van een signaleringskaart voor het sociale domein en het verbeteren van regionale samenwerking rond vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij ouderen. Beide rapporten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer en hier te lezen:

BOTO-X: Stand van zaken
BOTO-X: Adviesrapport