Eiwitinname van 339.720 ondervoede patiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen – de data van 2009 tot 2019

In dit artikel van Clinical Nutrition doen onderzoekers van het Amsterdam UMC verslag van de resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de kwaliteitsindicator behandeling ondervoeding voor volwassenen over de periode 2009 tot 2019. Tussen 2011 en 2019 varieerde het relatieve aantal patiënten met een adequate inname van eiwitten op de vierde dag in het ziekenhuis van 44%-53%.

Ziekenhuizen werden in categorieën opgedeeld:
Goed – meer dan 60% van de ondervoede patiënten aten voldoende eiwit op dag 4 van de opname
Matig – 40 tot 60% van de ondervoede patiënten aten voldoende eiwit op dag 4 van de opname
Slecht – minder dan 40% van de ondervoede patiënten aten voldoende eiwit op dag 4 van de opname

Het aantal ziekenhuizen in de categorie “slecht” nam in de loop der jaren af terwijl het aantal ziekenhuizen in de categorie “Matig” toenam. Een op de vijf ziekenhuizen scoorden “Goed”; dit aantal bleef ongeveer gelijk in de loop der jaren. Zie ook deze website voor een mooi overzicht van dit artikel.

Ook nog benieuwd naar de resultaten op de indicatoren ondervoeding over het kalenderjaar 2020? Klik dan hier.

Het blijft een uitdaging om patiënten in het ziekenhuis voldoende eiwit te laten eten. Om inzicht te krijgen in welke factoren hierin mee kunnen spelen, heeft de Stuurgroep Ondervoeding in 2020 focusgroepen georganiseerd. De uitkomsten van deze focusgroepen staan beschreven in het eindrapport succesfactoren en knelpunten behandeling van ondervoeding in ziekenhuizen.

Met ingang van 2021 worden indicatoren voor ondervoeding niet langer uitgevraagd. In de nieuwe indicatorenset worden de traditionele kwantitatieve datasets vervangen door meer kwalitatieve verbeterdoelen. De Stuurgroep Ondervoeding pleit voor het opnemen van een indicator in 2023 die inzicht geeft in de kwaliteit van de transmurale voedingszorg door ziekenhuizen. Signaleren en behandelen van ondervoeding is bij uitstek een aandachtspunt wat in de keten opgepakt zou moeten worden.