Expertraad Onderwijs werkt aan inbedding ondervoedingsonderwijs in verpleegkunde

Tijdig signaleren van ondervoeding en het kunnen inzetten van een behandeling is onderdeel van de verpleegkundige zorg. Recente media-aandacht onderstreept de belangrijke rol van verpleegkundigen in het voorkomen van ondervoeding. Toch is er binnen mbo- en hbo-verpleegkundeopleidingen beperkt tot geen aandacht voor ondervoedingsonderwijs. Het gebrek aan kennis bij een grote groep verpleegkundigen en verzorgenden zorgt voor een inadequate aanpak van ondervoeding binnen de huidige zorg: signalering en behandeling vindt vaak (te) laat plaats. Om dit onderwijsprobleem aan te pakken heeft De Stuurgroep Ondervoeding, met steun van het ministerie van VWS, de Expertraad Onderwijs samengesteld.

De Expertraad Onderwijs stelt een plan op voor inbedding van ondervoedingsonderwijs in de mbo- en hbo-verpleegkundeopleidingen. Activiteiten van de Expertraad Onderwijs zijn onder andere het leggen van de noodzakelijke contacten met de koepels van deze opleidingen, de inventarisatie van beschikbare onderwijsmaterialen en de start van de implementatie van het plan. De resultaten van deze activiteiten worden eind 2019 opgeleverd.

De Expertraad Onderwijs bestaat uit de volgende leden:

  • Marian de van der Schueren (voorzitter), lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & senior onderzoeker VUmc
  • Canan Ziylan (projectleider), docent-onderzoeker Hogeschool Rotterdam
  • Debbie ten Cate, docent en promovendus Hogeschool Utrecht
  • Jeroen Dikken, docent-onderzoeker Haagse Hogeschool
  • Getty Huisman-de Waal, onderzoeker Radboudumc
  • Jellie Zuidema-Cazemier, docent Hogeschool Utrecht & Hogeschool Inholland
  • Gwendell Foendoe Aubel, docent Haagse Hogeschool
  • Iris van den Boomgaard, student Haagse Hogeschool