Factsheets kwaliteitsindicatoren ondervoeding 2019 online. IGJ stopt uitvraag per 2021.

De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ondervoeding in Nederlandse ziekenhuizen over 2019 staan online. Het betreft de indicator screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen, de indicator behandeling van ondervoeding (volwassenen en kinderen) en de indicator screening ondervoeding geriatrische patiënten.  Wil jij weten hoe jouw ziekenhuis scoort ten opzichte van andere ziekenhuizen? Kijk dan hier.

Niet tevreden met de behaalde resultaten of wil je weten waar je op kunt letten om het resultaat vast te houden? De Stuurgroep Ondervoeding heeft dit jaar drie focusgroepen georganiseerd om te verkennen welke succesfactoren en knelpunten in diverse ziekenhuizen worden ervaren om te komen tot een adequate behandeling van ondervoeding tijdens ziekenhuisopname. Lees hier het eindrapport. Belangrijkste conclusie is dat er veel factoren van invloed zijn die zowel tot succes als tot knelpunten kunnen leiden. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn het epd, kennis, aansturing, multidisciplinaire samenwerking, draagvlak en eigenaarschap. De Stuurgroep Ondervoeding wil de deelnemende ziekenhuizen bij deze bedanken voor hun deelname en openheid.

Kwaliteitsindicatoren ondervoeding in 2021 niet uitgevraagd.

De kwaliteitsindicatoren ondervoeding worden over verslagjaar 2020 voor de laatste keer actief uitgevraagd door de IGJ. Vanaf 2021 worden de kwaliteitsindicatoren ondervoeding niet meer uitgevraagd. Er wordt door de IGJ gewerkt aan een nieuwe basisset, waarbij de nadruk meer wordt gelegd op het stimuleren van een cultuur van leren en verbeteren. De basisset 2021 is een overgangseditie. Ten opzichte van de basisset 2020 wordt ongeveer één derde van de kwaliteitsindicatoren uitgevraagd. Voor meer informatie: Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021.

De Stuurgroep Ondervoeding pleit voor het opnemen van een indicator in 2022 die inzicht geeft in de kwaliteit van de transmurale voedingszorg door ziekenhuizen. Signaleren en behandelen van ondervoeding is bij uitstek een aandachtspunt wat in de keten opgepakt zou moeten worden. De Stuurgroep Ondervoeding zet zich graag in voor het mede ontwikkelen van een dergelijke indicator in samenwerking met de IGJ en andere belanghebbenden.