Gezond eten met ouderen

Gezond eten is essentieel om fit te blijven en gezond oud te worden. De dagelijkse maaltijd kan voor ouderen ook een belangrijke rol spelen in hun gevoel van welzijn. Zowel in sociaal als psychologisch opzicht. Om bij te dragen aan het verbeteren van de voedingszorg voor ouderen is in maart 2017 de Taskforce Gezond eten met ouderen ingesteld door de toenmalige staatssecretarissen van de ministeries van VWS en EZK. De Taskforce heeft onder andere een inventarisatie gedaan naar goede voorbeelden van voedingszorg aan ouderen in verschillende settings. Daarnaast is gekeken naar de ervaren belemmeringen in de praktijk bij de implementatie van verbeteringen en veranderingen in voedingszorg en welke factoren bijdragen aan succes. De Taskforce heeft het werk inmiddels afgerond. De uitkomsten en een database met goede praktijkvoorbeelden zijn te vinden via de website van het ministerie van VWS www.denieuwepraktijk.nl.