Goed gevoed ouder worden is een hele kunst

Twee jaar geleden zijn we met steun van het ministerie van VWS en Stichting De Friesland gestart met het project Goed Gevoed Ouder Worden met als doel ouderen en betrokken familie, mantelzorgers en zorgverleners te informeren over voorkomen, herkennen en behandelen van ondervoeding. Binnen het project hebben we tot nu toe al veel bereikt, zoals het lanceren van de website www.goedgevoedouderworden.nl, het ontwikkelen van een scholing voor wijkverpleegkundigen en POH-ers en een pilot in Friesland waarin we hebben geïnventariseerd wat de wensen, behoeften en belemmeringen zijn van Friese ouderen rondom goed kunnen blijven eten en drinken. Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek van december besteedt uitgebreid aandacht aan het project in het artikel Goed gevoed ouder worden is een hele kunst. Het artikel is hier te lezen: Goed gevoed ouder worden is een hele kunst.