Handzaam protocol voor screening en behandeling van ondervoede kinderen in het ziekenhuis

Vanaf heden is een nieuw protocol screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen beschikbaar. Dit protocol beschrijft op systematische wijze de stappen in het proces van screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen.  Acute ondervoeding komt voor bij circa 10% van de kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen.  Dit hoge percentage maakt dat screening op en behandeling van ondervoeding onderdeel is van de Landelijke Kwaliteitsindicator Ondervoeding.

Het protocol is gebaseerd op beschikbaar bewijs uit de wetenschappelijke literatuur en de expert opinion van de Sectie kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding.  Het protocol beschrijft op beknopte wijze de volgende stappen: 1. screening op ondervoeding; 2. behandeling van ondervoeding; 3. evaluatie effect van behandeling; 4. transmurale overdracht en follow-up. Voor een gedetailleerde toelichting wordt bij iedere stap verwezen naar de relevante bijlages. Gezien de gemiddeld korte opnameduur van kinderen in het ziekenhuis wordt in dit protocol extra aandacht besteed aan de overdracht van voedingszorg en follow-up van kinderen met een slechte voedingstoestand na ontslag uit het ziekenhuis.

Ziekenhuizen worden van harte uitgenodigd om dit protocol te gebruiken als blauwdruk voor een op de eigen instelling toegesneden protocol voor de screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen. U kunt het voedingsprotocol van de Stuurgroep downloaden.

Naast dit protocol zal eind 2016 een nieuwe versie van het NVK werkboek ‘Enterale en parenterale voeding bij zieke kinderen’ uitkomen.