Huisartsen en coassistenten hebben trek in voedingsonderwijs!

Begin deze maand verscheen het rapport ‘Voeding en Leefstijl in de opleiding Geneeskunde’, geschreven in opdracht van de Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Het aantal uren dat besteed wordt aan voeding, leefstijl en/of gesprekstechnieken in de curricula en het extra-curriculaire aanbod van de acht medische faculteiten is geanalyseerd. Daarnaast is er een enquête gehouden onder 160 huisartsen (minimaal 3 jaar afgestudeerd) en 884 coassistenten.

De samenvatting van de resultaten is gegeven in deze factsheet.

  • Gemiddeld krijgt een student in zes jaar tijd 29 uur les over voeding, 30 uur over leefstijl en 8 uur over motiverende gespreksvoering.
  • 80% van de huisartsen en coassistenten wil meer onderwijs over voeding en 70% wil meer onderwijs over leefstijl.
  • Ruim 75% van de coassistenten en 60% van de huisartsen wil leren wanneer ze patiënten moeten doorverwijzen.
  • Ruim 75% van de coassistenten en 80% van de huisartsen wil leren naar wie ze patiënten moeten doorverwijzen.
  • Ruim 70% van de  coassistenten  wil  graag  betrouwbare  bronnen  aangereikt  krijgen  over voeding en leefstijl. Ditzelfde geldt voor 80% van de huisartsen. Echter, de bekendheid van reeds bestaande onafhankelijke informatieve websites is slecht

De resultaten van het onderzoek zijn geen verrassing. Ook in de ‘Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten’, ZonMW, 1 juni 2017, is een van de aanbevelingen:

Meer aandacht is nodig voor het belang van voeding en leefstijl in de opleiding van zorg professionals, waaronder artsen,verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Daarbij hoort ook het verwerven van inzicht in de elkaars deskundigheid, en de expertise en rol van de diëtist.

De Stuurgroep Ondervoeding heeft een voorzichtige start gemaakt met het ontwikkelen van lesmodules die in het curriculum ingezet kan worden.  Dit zal worden uitgebreid, het liefst in samenwerking met de opleidingen en de andere partijen. U kunt hiervoor contact opnemen met Ellen van der Heijden, directeur Stuurgroep Ondervoeding via: stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl.