Inbedding van ondervoedingsonderwijs

Wat is de attitude van verpleegkundedocenten en curriculumcommissieleden ten aanzien van ondervoedingsonderwijs en hoe kan dit structureel worden ingebed in de opleidingen?  Dat is onderzocht door de Onderwijs Expertraad aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van vier verschillende hogescholen. Een conclusie uit het onderzoek is dat voor een duurzame implementatie het belangrijk is dat docenten eigen verantwoordelijkheid durven nemen en hierin positief ondersteund worden door de gehele organisatie waarin zij werken.

Over het onderzoek is een artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Onderwijs en Gezondheidszorg’ (oktober 2020). Lees het artikel