Landelijk studiedag Ondervoeding bij Ouderen

Tijdens deze bijeenkomst besteedden Marian de van der Schueren (Stuurgroep Ondervoeding en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)), Marjolein Visser (VU), Elke Naumann (Stuurgroep Ondervoeding en HAN) en Lisette de Groot (WUR) in het ochtendgedeelte aandacht aan onder andere  prevalentie van ondervoeding bij ouderen, risicofactoren, het belang van tijdige herkenning,  en mogelijke oplossingen.  Duidelijk werd dat er veel onderzoek is en wordt gedaan, maar ook dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. In het middagprogramma werd ingegaan op de vertaling van wetenschap naar praktijk, met presentaties van Ingrid Huisman (Diëtisten Geriatrie en Ouderen), Marjan Doves (geriatriefysiotherapeut), Marian de van der Schueren, Henrieta van der Veeke (wijkverpleegkundige, V&VN) en Nina Janssen (apotheker ouderenzorg). Mooi om te zien dat zoveel disciplines in de zaal vertegenwoordigd waren; onder andere diëtisten, logopedisten, een fysiotherapeut, een kok, huisartsen en klinisch geriaters. Mooi, omdat ondervoeding een multidisciplinair probleem is en deze studiedag de mogelijkheid bood elkaar te ontmoeten.

looptest sprekers marian-en-lisette elke