Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Jeugdgezondheidszorg ontwikkelen richtlijnen Ondergewicht

In de afgelopen weken zijn twee nieuwe richtlijnen Ondergewicht gepubliceerd.

De JGZ richtlijn Ondergewicht is bedoeld voor JGZ-professionals zoals jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Lees hier de JGZ richtlijn Ondergewicht. Kijk ook eens op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; daar is naast deze richtlijn nog meer handige informatie over dit onderwerp te vinden.

Parallel aan de ontwikkeling van deze richtlijn heeft de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) ook een richtlijn Ondergewicht geschreven vanuit het perspectief van de kinderarts. Daar waar de richtlijnen overlappen of op elkaar aansluiten heeft afstemming plaatsgevonden. Lees hier de richtlijn Ondergewicht van de NVK. Deze richtlijn en samenvatting zijn ook te vinden op de website van de NVK.