Nieuwe internationale criteria voor ondervoeding (GLIM) en evidence-based aanbevelingen ondervoeding (MaNuEL) gepubliceerd

Dit najaar zijn twee belangrijke publicaties uitgekomen op het gebied van ondervoeding. Door het Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) zijn in september de nieuwe, wereldwijde consensuscriteria voor de diagnose van ondervoeding bij volwassenen gepubliceerd. Deze criteria zijn tot stand gekomen via een tweejarige consensusprocedure waarbij vertegenwoordigers van internationale organisaties voor klinische voeding en dietetiek (o.a. ASPEN en ESPEN) betrokken zijn geweest. Het toepassen van deze criteria in onderzoek en zorgpraktijk wordt wereldwijd aanbevolen. Momenteel wordt door onder andere de Stuurgroep Ondervoeding gewerkt aan een praktische vertaling van de nieuwe criteria voor Nederlandse diëtisten en andere zorgverleners. Het Engelstalige artikel is hier te lezen.

De Malnutrition in the Elderly (MaNuEL) knowledge Hub publiceerde in november een rapport (toolbox MaNuEL) met evidence-based aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg aan oudere mensen met (risico op) ondervoeding. De aanbevelingen zijn een praktische vertaling van de best beschikbare wetenschappelijke kennis op dit moment op het gebied prevalentie, screening, oorzaken/etiologie, behandeling, beleid en scholing. Eén van de aanbevelingen is dat behandeling met medische voeding gecombineerd moet worden met behandeling door een diëtist. Dit is effectiever dan behandeling met medische voeding alleen. Doel van de aanbevelingen is om zorgverleners te ondersteunen bij het toepassen van kennis uit de wetenschap in de dagelijkse zorgpraktijk. Op deze manier komt kennis uit onderzoek ten goede aan ouderen  met (risico op) ondervoeding. Het rapport is hier te lezen.