Nieuwe multidisciplinaire richtlijn neus- maagsonde

De Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) heeft een nieuwe richtlijn neus- maagsonde opgesteld.

Aanleiding voor de herziening van de Richtlijn Neus- maagsonde uit 2011 zijn de vele vragen die rond de neus- maagsonde bestonden. Bijvoorbeeld over het afmeten van de lengte van de neus- maagsonde, de betrouwbaarheid van het afkappunt van de pH-waarde en de toegevoegde waarde van het beoordelen van aspiraat in het bepalen van de juiste ligging. Daarop besloot V&VN een nieuw literatuuronderzoek uit te voeren.

Aanpassingen

Het literatuuronderzoek van V&VN leidde tot een aantal aanpassingen. De belangrijkste zetten we voor je op een rijtje:

  • Voor het bepalen van de in te brengen lengte van de neus- maagsonde bij volwassenen wordt in de nieuwe richtlijn de afstand Neuspunt – Oorlel – Xyphoid + 10 cm (NEX+10) gebruikt.
  • Bij volwassenen wordt de beoordeling van de kleur van het aspiraat niet meer uitgevoerd.
  • De ‘limonadetest’ wordt beschreven als mogelijke methode om te bepalen of de sonde in de maag ligt bij personen met een goede slikfunctie die mogen drinken, maar waarbij moeilijk aspiraat kan worden verkregen of waarbij twijfel is over de pH van het aspiraat.
  • De richtlijn bevestigt opnieuw dat de auscultatiemethode niet toegepast moet worden als methode om de juiste positie van de neusmaagsonde te bevestigen.

Multidisciplinaire werkwijze

De vernieuwde Richtlijn Neus- maagsonde kwam tot stand in samenwerking met andere beroepsgroepen, waaronder het Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO),  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde, Nederlandse vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, en de Nederlandse Vereniging voor Internisten (NIV).

Bekijk hier de nieuwe richtlijn neus- maagsonde