Nieuwe projectleider Goed Gevoed Ouder Worden

In 2016 zijn we met steun van het ministerie van VWS en Stichting De Friesland gestart met het project Goed Gevoed Ouder Worden met als doel ouderen en betrokken familie, mantelzorgers en zorgverleners te informeren over voorkomen, herkennen en behandelen van ondervoeding. Binnen de Goed Gevoed Ouder Worden-projecten zijn o.a. de website www.goedgevoedouderworden.nl en een scholing voor wijkverpleegkundigen en POH-ers ontwikkeld. In Friesland is geïnventariseerd wat de wensen, behoeften en belemmeringen zijn van Friese ouderen rondom goed kunnen blijven eten en drinken en is voor ouderen een brochure ontwikkeld over Goed Gevoed Ouder Worden.

Sinds kort is Lydia Jeuken onze nieuwe projectleider Goed Gevoed Ouder Worden. Met steun van het ministerie van VWS gaat Lydia de komende maanden werken aan verdere implementatie van de ontwikkelde materialen en de website www.goedgevoedouderworden verder onder de aandacht brengen van ouderen, naasten en zorgverleners.

Graag stelt ze zich kort voor: ‘Na wat omzwervingen als diëtist in het verpleeghuis, bij de thuiszorg en als docent voedings- en dieetleer werk ik inmiddels 25 jaar als diëtist/teamleider in het ziekenhuis (VieCuri Medisch Centrum). Daar was ik als projectleider betrokken bij verschillende project waarbij voeding een belangrijke rol speelt zoals de implementatie van screening en behandeling van ondervoeding in de kliniek en op de polikliniek. Omdat ik van mening ben dat preventie en 1e lijnszorg steeds belangrijker worden in het huidige zorglandschap heb ik in juli jl. de post HBO opleiding tot leefstijlcoach afgerond en heb ik een eigen praktijk voor leefstijlcoaching/ diëtetiek.’

Meer informatie over het project Goed Gevoed Ouder Worden kun je hier vinden. Heb je vragen over het project, neem dan contact op met Lydia via email: lydia.jeuken@stuurgroepondervoeding.nl