Nieuwe projectleider sectie kinderen stelt zich voor

In juli heeft Wiebke van Amsterdam afscheid genomen van de Stuurgroep Ondervoeding. Onze nieuwe projectleider sectie kinderen is Mireille Schager, zij stelt zich kort voor:

Ik ben in 2003 afgestudeerd als diëtist. Na een jaar in diverse ziekenhuizen te hebben gewerkt, kreeg ik in 2004 een vaste aanstelling in het Diakonessenhuis in Utrecht waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds met veel plezier werk. In het ziekenhuis werk ik als diëtist en teamcoördinator. Daarnaast ben ik actief binnen diverse projecten en werkgroepen rondom voedingszorg en de indicatoren ondervoeding van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In juli ben ik bij de Stuurgroep Ondervoeding van start gegaan als projectleider voor de sectie kinderen voor 8 uur per week en zet ik mij in voor de signalering en behandeling van ondervoeding bij kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen over het signaleren en behandelen van ondervoeding bij kinderen en de bijbehorende prestatie-indicatoren, dan kun je mij bereiken via kinderen@stuurgroepondervoeding.nl.