Nieuwe richtlijn: Ondervoeding bij kinderen (NVK). Leidraad van de Stuurgroep Ondervoeding wordt herzien.

“Kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis kunnen bij opname in gewicht zodanig zijn afgevallen dat er sprake is van een acute ondervoeding. Daarnaast hebben kinderen die ziek zijn een verhoogd risico om ondervoed te raken tijdens de ziekenhuisopname. Herkenning van ondervoeding bij opname is van belang omdat dit invloed heeft op het beloop van de ziekte. Tijdige behandeling is belangrijk voor een sneller herstel op korte en lange termijn.” (Ondervoeding bij kinderen, NVK, juni 2021)

Om die reden heeft de NVK het initiatief genomen om te komen tot een richtlijn ondervoeding bij kinderen. Een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de voedingszorg voor kinderen opgenomen in het ziekenhuis, heeft zich hiervoor ingezet. De richtlijn is te vinden op de website van de Federatie Medisch Specialisten via deze link.

De Leidraad Screening op- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen (Stuurgroep Ondervoeding, oktober 2016) is hierdoor aan herziening toe. Dit wordt in de komende tijd opgepakt door de sectie kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding.