Ondervoede patienten liggen 1,4 dag langer in het ziekenhuis

De NVD en de Stuurgroep Ondervoeding vragen de ziekenhuizen om deelname aan de Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ).

Vanaf het moment dat de screeningsuitslag is opgenomen in het elektronisch dossier beschikt ieder ziekenhuis over een schat aan informatie. De gegevens die nodig zijn voor de NPOZ zijn redelijk eenvoudig uit de ziekenhuisinformatie te halen voor de periode dat de screeningsuitslag is opgenomen in het elektronisch patiëntendossier.  We vragen je contact op te nemen met de afdeling die de patiëntinformatie beheert met de vraag de gegevens aan te leveren voor deze landelijke analyse.

De pilot voor de NPOZ is uitgevoerd in het VU medisch centrum (VUmc)  in Amsterdam. In dit overzicht zijn de resultaten van deze meting als voorbeeld toegevoegd. De conclusie in dit ziekenhuis is dat ruim 70% van alle klinische opnames in het VUmc binnen 24 uur na opname wordt gescreend op ondervoeding. Ruim 15% heeft de screeningsuitslag ondervoed. Dit varieert per verpleegafdeling en medisch specialisme van 4 tot 34%. De patiënten met de screeningsuitslag “ondervoed” zijn 1,4 dag langer opgenomen in het ziekenhuis.

Lees hier de uitleg over NPOZ en hoe uw ziekenhuis kan deelnemen

Lees hier het SNAQ nieuws van het VUmc