Ondervoeding bij ouderen – een toenemend probleem.

In het vakblad TVZ, tijdschrift voor verpleegkundige experts dat de verpleegkundige praktijk én wetenschap belicht, is recent een artikel gepubliceerd over het toenemende probleem van ondervoeding bij ouderen. Marian de van der Schueren, onder meer de voorzitter van de sectie volwassen van de Stuurgroep Ondervoeding concludeert het volgende:

Ondervoeding bij thuiswonende ouderen is een groeiend probleem. Ondervoeding, vooral een lage spiermassa, kan óók voorkomen bij mensen met overgewicht. Er zijn verschillende oorzaken van ondervoeding, die elk hun eigen aanpak vragen. Het lijkt erop dat screening op ondervoeding bij kwetsbare ouderen steeds meer raakt ingeburgerd, maar ook bij ouderen die nog niet kwetsbaar zijn, is alertheid vereist. Ouderen zelf zijn zich nog onvoldoende bewust van het probleem van ondervoeding. Ondervoeding vereist vaak een interdisciplinaire aanpak, waarin vooral ook aandacht is voor sociale en psychische aspecten.

Klik hier voor het volledige artikel. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TVZ, verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 2018, nr. 2.