Optimal Nutritional Care for All (ONCA)

In 2014 is de campagne ‘Optimal Nutritional Care for All’ (ONCA) gelanceerd, een Europees multi-stakeholder initiatief met als doel om optimale voedingszorg te bereiken voor alle Europeanen door screening en follow-up.

Op 3-4 November 2015 vond de 2e bijeenkomst plaats in Berlijn. Met een afvaardiging van meer dan 100 personen uit 13 landen werden ervaringen gedeeld op het gebied van nationaal beleid omtrent screening en behandeling van ondervoeding in verschillende settings. Een van de belangrijkste conclusies was het belang van het patiëntenperspectief.

Lees hier het rapport van de bijeenkomst en de presentaties van alle deelnemende landen 

Vanuit Nederland waren aanwezig:

Prof. dr. Jos Schols – Specialist ouderengeneeskunde Maastricht Universiteit, lid van de WAR van de stuurgroep Ondervoeding

Dr. Ruud Halfens – projectleider LPZ

Dr. Cees Smit – Patiënt & Voeding, VSOP

Dr. ir. Gaston Remmers – Patiënt en Voeding, Inspire2Live

Dr. Eva Leistra – projectleider Stuurgroep Ondervoeding

Dr. ir. Aldwin Vriesema – bestuurslid Stuurgroep Ondervoeding, Medical Director Nutricia

aanwezigen tafel