Prof. dr. Koen Joosten beëdigd tot hoogleraar ‘Voeding en metabolisme van het zieke kind’.

Op vrijdag 10 september 2021 vond de oratie van prof. dr. Koen Joosten plaats. Hij sprak hierbij zijn rede uit met de titel “Wat de golven brengen”.

In zijn redevoering vergeleek hij de fasen van eb en vloed met de fasen van ziekte bij ernstig zieke kinderen op de IC. Hij schetste hoe wetenschappelijk onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het voedingsbeleid op de kinderIC gedurende de afgelopen 25 jaar. Diverse studies en verschillende samenwerkingen in binnen-en buitenland hebben geleid tot nieuwe inzichten over het voeden van ernstig zieke kinderen op de IC. Hij benoemde het belang van follow-up na ontslag om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten en pleitte voor een ontslagindicator om ziekenhuizen te stimuleren voedingszorg voor kinderen na ontslag uit het ziekenhuis goed te organiseren.

Vervolgens ging hij in op het belang van het het stimuleren van gezonde voeding om ziekte te voorkomen. Gebrek aan kennis over voeding en leefstijl is een drempel voor de implementatie van gezonde voeding in het ziekenhuis. Hier ligt een belangrijke rol bij de zorgopleidingen om deze kennis te vergroten. Hij schetste hoe ze in het ziekenhuis met frequent kleine maaltijden de strijd aan gaan met verspilling en streven naar aantrekkelijk en gezond eten.

De Stuurgroep Ondervoeding feliciteert prof. dr Koen Joosten met zijn benoeming tot hoogleraar ‘Voeding en metabolisme van het zieke kind’.