ProINTENS: ontwikkeling van een zorgpad intensieve diëtetiek

Ouderen consumeren onvoldoende eiwitten tijdens en na ziekenhuisopname, met als gevolg fysieke beperkingen, lagere kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. In het onderzoeksproject ProINTENS (Hogeschool van Amsterdam – Lectoraat Gewichtsmanagement) wordt onderzocht hoe de diëtistische zorg kan worden geïntensiveerd om een optimale eiwitinname bij ouderen te bereiken. Einddoelen van het project zijn de ontwikkeling van een zorgpad intensieve diëtetiek en een voeding- en beweegapplicatie die de eiwitinname en het fysiek functioneren van ouderen verbetert tijdens ziekenhuisopname en in de thuissituatie. Een optimale multidisciplinaire samenwerking en communicatie, een behandelplan afgestemd op de patiënt, en monitoring van de eiwitinname zullen centraal staan. Een gerandomiseerd gecontroleerd multicenter onderzoek naar de effectiviteit van het zorgpad in ontwikkeling, is onderdeel van het project. Het project is gestart in november 2017 en zal 4 jaren duren. De Stuurgroep Ondervoeding is als partner betrokken bij dit project.

Voor meer informatie klik hier