Project Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland afgerond

Met een voorlichtingsbijeenkomst voor ongeveer 70 leden van PCOB-Sneek over goede voeding en ondervoeding is het project Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland afgerond. Diëtist en projectmedewerker Mathilda Wijma (Dietisten Friesland) vertelde de aanwezigen over onder andere wat een goede voeding is voor ouderen vanaf 70 jaar en hoe je ondervoeding kunt herkennen en voorkomen. Na afloop kregen de enthousiaste en geinteresseerde ouderen de brochure Goed Gevoed Ouder Worden mee naar huis.

In het project Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland (2016-2018) is samen met Friese ouderen gewerkt aan voorlichtingsmaterialen om de bewustwording en informatievoorziening rondom goede voeding en voorkomen van ondervoeding te verbeteren. De volgende materialen en informatiebronnen zijn beschikbaar en ook geschikte voor gebruik elders in Nederland:

  • Een voorlichtingsbijeenkomst door een diëtist voor ouderen en mantelzorgers over goede voeding en ondervoeding. Voor meer informatie neem contact op via www.stuurgroepondervoeding.nl/contact

Het project is een samenwerking tussen de landelijke Stuurgroep Ondervoeding, Zorgbelang Fryslân, Antonius Zorggroep, Timpaan Welzijn, Diëtisten Friesland en KBO-PCOB. Het project is gefinancierd door Stichting De Friesland. Zie voor meer informatie: https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkit/eerstelijnszorg-thuiszorg/goedgevoedouderworden