Promotie Janne Beelen (WUR) – Cater with Care

Vandaag promoveerde Janne Beelen aan de WUR. Ze doet in haar proefschrift verslag van de resultaten van het Cater with Care-project, waarin de impact van eiwitverrijkte voedingsmiddelen op eiwitinname en fysiek functioneren van ouderen is onderzocht.

In het ziekenhuis

In een klinische interventiestudie kregen 147 oudere patiënten (65 jaar en ouder) een menu met Cater with Care-eiwitverrijkte producten. Zij hadden een hogere eiwitinname dan de controlegroep die het gebruikelijke energie- en eiwitrijke menu kreeg. Maar liefst 79% van de interventiegroep haalde het eiwitdoel van 1,2 g/kg/d, in vergelijking tot 48% van de controlegroep.

Thuis

Deze eiwitverrijkte producten werden ook in de thuissituatie getest. Ongeveer de helft van de deelnemers in het ziekenhuis (75 patiënten) wilden het onderzoek thuis voortzetten. De interventiegroep kreeg de eiwitverrijkte producten, de controlegroep kreeg reguliere, niet verrijkte producten. De eiwitverrijkte producten verhoogden de eiwitinname van de interventiegroep: de interventiegroep had gedurende de twaalf weken durende interventieperiode een hoger gemiddelde eiwitinname (1,5 g/kg/d) dan de controlegroep (1,0 g/kg/d). Gedurende deze periode, behaalde 72% van de interventiegroep en 31% van de controlegroep het eiwitdoel van 1,2 g/kg/d.

Fysiek functioneren

Ondanks de positieve resultaten op eiwitinname, was er geen meerwaarde van de producten op fysiek functioneren van de ouderen in de eerste zes maanden na ziekenhuisopname.

Conclusie

Met eiwitverrijkte voedingsmiddelen kan de eiwitinname van ouderen gedurende een langere periode verhoogd worden. Of het fysiek functioneren van ouderen verbetert door eiwitverrijkte producten in combinatie met fysieke activiteit, zal onderwerp zijn van vervolgonderzoek.

Link naar een opname van de promotie op 14-10-2016, Wageningen Universiteit