Resultaten PI ondervoeding in 2015

De resultaten van de prestatieindicatoren ondervoeding van de basisset voor ziekenhuizen over 2015 zijn weergegeven in de toolkit prestatieindicatoren ondervoeding voor ziekenhuizen.

Polikliniek

Op de poliklinieken geriatrie en preoperatief verpleegkundig onderzoek verloopt de screening op ondervoeding goed. Poliklinische screening op ondervoeding is gemeengoed in 91% van de ziekenhuizen op polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek en in 87% van de ziekenhuizen op de polikliniek geriatrie.

Voldoende eiwit gedurende opname in het ziekenhuis

In de afgelopen zeven jaar is het percentage ondervoede patiënten dat op de vierde opnamedag adequaat gevoed wordt verbeterd van gemiddeld 39% in 2008 naar 48% in 2015. Slechts 14 van de 59 ziekenhuizen die de meting continu hebben uitgevoerd halen de norm van 60%. Deze norm blijkt ambitieus maar haalbaar. Het TweeSteden Ziekenhuis deed in 2013 al verslag van hun verbeteracties en scoorden in 2014 63%. In 2015 houden ze dit vast en scoren ze 64% met een continue registratie. Hun succespunten zijn blijvende structurele aandacht, regelmatig overleg en continue evaluatie en bijsturing. Het voorbeeld uit het TweeSteden ziekenhuis en de resultaten van Elkerliek Ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Martini Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Diaconessenhuis Leiden, Máxima Medisch Centrum, Maasziekenhuis Pantein, Rivas Zorggroep, Flevoziekenhuis, IJsselmeerziekenhuizen, Ikazia Ziekenhuis en St. Franciscus Gasthuis  laten zien dat met gerichte acties de behandelresultaten van klinisch opgenomen ondervoede patiënten sterk verbeterd kunnen worden.

Screening en behandeling op de kinderafdelingen

In de meeste instellingen (81%) werd de STRONGkids gebruikt om het risico op ondervoeding te screenen. Het streven is dat ten minste 80% van de kinderen bij opname gescreend wordt op ondervoeding, 59% van de instellingen voldeed aan deze norm. Het gemiddeld percentage ondervoede kinderen met een adequate  was 68% voor eiwit en 65% voor energie. Deze percentages zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2014.

Blijvende structurele aandacht, regelmatig overleg en continue evaluatie en bijsturing nodig

Blijvende aandacht van alle ziekenhuizen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Stuurgroep Ondervoeding moet ertoe leiden dat alle Nederlandse ziekenhuizen continu screenen en meer ondervoede patiënten goed voeden. Blijvende structurele aandacht, regelmatig overleg en continue evaluatie en bijsturing zijn hierin de sleutels naar succes.

Link naar de toolkit prestatieindicatoren ondervoeding voor ziekenhuizen.