Resultaten PI ondervoeding van de Nederlandse ziekenhuizen 2014

Hoeveel procent van de ondervoede volwassen patiënten eet op de vierde opnamedag voldoende eiwit?

Welk deel van de patiënten op de poliklinieken geriatrie en preoperatief verpleegkundig onderzoek wordt gescreend op ondervoeding?

Hoeveel procent van de kinderen is bij opname in het ziekenhuis ondervoed?

Deze vragen worden elk jaar door de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan alle ziekenhuizen gesteld. De antwoorden van de ziekenhuizen zijn verwerkt in onderstaande fact sheets:

Fact sheet resultaten PI behandeling ondervoeding (adequate eiwit inname op dag 4) – 2014

Fact sheet resultaten PI screening op ondervoeding op de polikliniek preperatief verpleegkundig onderzoek – 2014

Fact sheet resultaten PI screening op ondervoeding op de polikliniek geriatrie – 2014

Fact sheet resultaten PI ondervoeding bij kinderen 2014

Concluderend is te stellen dat de eiwitinname van ondervoede patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen iets verbetert maar zeker nóg beter kan.

De screening op ondervoeding op de poliklinieken Geriatrie gaat goed. Op de polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek is er aandacht nodig voor de screeningsmethodiek. De Stuurgroep Ondervoeding roept ziekenhuizen op om het percentage gewichtsverlies en de BMI te gebruiken om te screenen op ondervoeding op de om zo een meer correcte en vergelijkbare uitslag te krijgen. Dit kan ingebouwd worden in het elektronisch patiëntendossier of er kan gebruik gemaakt worden van de Voedingstoestandmeter.

Het percentage kinderen dat bij opname gescreend wordt op ondervoeding neemt nog steeds toe en is nu ruim 75% . Ook de behandeling van ondervoeding verbetert gestaag, maar behoeft zeker nog meer aandacht.

 

Achtergrondinformatie:

toolkit PI ondervoeding ziekenhuizen

toolkit screening polikliniek