Seminar Goede voeding in de zorg: van kennis en innovatie naar realisatie

Op 2 februari 2017 organiseert de Alliantie Voeding in de Zorg naar aanleiding van het rapport ‘Voedingsconcepten in de Nederlandse zorg’ een netwerkbijeenkomst waarbij goede voeding in zorg centraal staat. Wat is van belang en hoe organiseer je dit met de betrokken disciplines? Toonaangevende sprekers zullen ingaan op het belang van goede voeding bij ziekte en herstel, waarna nieuwe en bestaande concepten vanuit verschillende kanten worden belicht.
Voeding op maat in de zorgpraktijk

Aantrekkelijke, goede en smakelijke voeding in het ziekenhuis draagt bij aan herstel en kwaliteit van leven. Juist tijdens (chronische) ziekte en rondom behandeling kunnen we de gezondheid van mensen verbeteren; goede voedingszorg staat dan ook steeds vaker op de agenda in ziekenhuizen en in Den Haag. Dit seminar – georganiseerd vanuit de Alliantie Voeding – biedt kennis, interactie en netwerkmogelijkheden over nieuwe voedingsconcepten in de zorg. Kennis en ervaring uit meerdere  zorgorganisaties brengen we bij elkaar om goede voedingszorg te bevorderen. Innovatieve en haalbare voedingsconcepten die aansluiten op de voedingsbehoefte van de patiënt staan centraal. Het rapport ‘Voedingsconcepten in de Nederlandse Ziekenhuizen’, een inventarisatie door Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van VWS, identificeerde succesfactoren en verbeterpunten.  Tijdens het seminar gaan we in workshops hiermee aan de slag met onderwerpen als: ‘het implementeren van innovaties’, ’ voedingsconcepten en voedingsbeleid’ tot ‘het ontwikkelen van optimale voeding voor speciale doelgroepen’.

Lees meer en meld je aan!