Studiedag ondervoeding bij kinderen voor eerstelijns dietisten

In Nederland is ongeveer 10% van de kinderen bij opname in het ziekenhuis ondervoed. Tijdens opname neemt het aantal kinderen met ondervoeding toe en ligt de prevalentie van ondervoeding rond de 19%. Met een gemiddelde ligduur van 3-5 dagen is duidelijk dat een behandeling rond ondervoeding niet afgerond is na een ziekenhuisopname. Soms is een behandeling nog niet eens echt gestart. Hier zijn mogelijkheden voor (kinder)diëtisten in de eerstelijn om deze kinderen te begeleiden.

Daarom organiseert het Netwerk eerstelijns Kinder Diëtisten (NKD) op 15 september een studiedag met als thema de begeleiding van kinderen met ondervoeding/groeiachterstand. Deze scholing is specifiek ontwikkeld voor eerstelijns (kinder)diëtisten. Na afloop van de studiedag bent u als (kinder)diëtist beter toegerust om een kind met deze problematiek te begeleiden. De casuïstiek in de middag zal zich vooral focussen op kinderen ouder dan 1 jaar.

De uitnodiging

Het inschrijfformulier

Een blog van Brenda Glas over transmurale zorg voor ondervoede kinderen