Subsidie voor onderzoek naar voorkomen en behandelen van ondervoeding bij dementie (TrEAT)

Problemen met voldoende blijven eten, boodschappen doen en koken komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij voedingsproblemen is schaars en een goede behandeling ontbreekt. Vanaf januari 2018 gaat de Stuurgroep Ondervoeding starten met het onderzoeksproject TrEAT. Tijdens dit vierjarige project zal onderzoek worden gedaan naar en methodes ontwikkeld om zelfstandig wonende mensen met dementie en mantelzorgers te helpen bij het behouden van een goed voedingspatroon en het voorkomen van ondervoeding. Onderzoekers van de sectie Ouderen van de Stuurgroep zullen samen met o.a. onderzoekers van het Radboud Alzheimer Centrum, ergotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners werken aan de ontwikkeling van een effectieve multidisciplinaire behandeling.
Het project is recent gehonoreerd binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd door ZonMw in het kader van het Deltaplan Dementie.