Symposium Ondergewicht bij kinderen

Op 19 september is het symposium Ondergewicht bij kinderen. Op dit symposium zijn sprekers, o.a. uit de sectie kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding, op het gebied van somatiek, voeding, diëtetiek, opvoeding, eetgewoonten en psychologie. Met veel aandacht voor de nieuwe richtlijn ondergewicht, die JGZ-professional en kinderarts meer houvast moet geven in het omgaan met ondergewicht bij kinderen. Voor het programma, klik hier. Voor meer informatie, klik op deze link.