Standpunt Stuurgroep Ondervoeding over terminologie en criteria ondervoeding

Eind 2016 lanceerde ESPEN nieuwe terminologie en criteria voor ondervoeding. De Stuurgroep Ondervoeding heeft dit besproken en verkend in bestaande datasets en komt met het volgende standpunt:

  1. De indeling van de aan voeding gerelateerde aandoeningen en condities en soorten ondervoeding worden overgenomen van ESPEN.
  2. De ESPEN criteria voor ondervoeding worden nog niet overgenomen. Tot er meer onderzoeksgegevens beschikbaar zijn hanteert de Stuurgroep Ondervoeding de gebruikelijke criteria voor ondervoeding: BMI < 18,5 en / of onbedoeld gewichtsverlies van >10% in 6 maanden en / of onbedoeld gewichtsverlies van >5% in een maand.
  3. De nadruk op het meten van de vetvrije massa in de diagnostiek voedingstoestand wordt door de Stuurgroep Ondervoeding ondersteund en gestimuleerd.

Lees meer hierover in de toolkit terminologie ondervoeding