Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten van start!

9 maart was de kick-off meeting van TOAD (Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten). Met 70 diëtisten uit alle Amsterdamse ziekenhuizen, de eerstelijnszorg, de verpleeghuizen en het revalidatiecentrum Reade is de doelstelling vastgesteld:

  • Het doel van TOAD is om de transmurale samenwerking in de regio te versterken. (Onder transmuraal verstaan we alle diëtistische zorg in de eerste, tweede en derde lijn, poliklinische dieetadvisering en huisbezoeken).
  • Dit doen we door transmurale samenwerkingsafspraken rond specifieke doelgroepen te maken.

Er was een positieve ambitieuze sfeer. De komende maanden gaan we samen aan de slag met de toolkit transmurale zorg.  Dit implementatieproces zal in het najaar geëvalueerd worden.

Bekijk hier de powerpointpresentatie.

transmurale toolkit presentatieTOAD logo klein