Tweede Kamer rondetafelgesprek over ‘Ondervoeding bij ouderen’

Op uitnodiging van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was op 26 oktober 2017 de Stuurgroep Ondervoeding aanwezig bij een openbaar rondetafelgesprek over “Ondervoeding bij ouderen”. Naast de Stuurgroep Ondervoeding kregen vertegenwoordigers uit o.a. wetenschap, zorgpraktijk, ouderenbonden, zorgverzekeraars en producenten het woord.

De sprekers hielden een pleidooi voor meer structurele aandacht en samenhang tussen initiatieven op gebied van (onder)voeding bij ouderen en pleitten voor meer scholing van en samenwerking tussen zorgverleners en zorginstanties.

Juist omdat het probleem van ondervoeding geen probleemeigenaar kent, werd door verschillende sprekers het belang benadrukt van de Stuurgroep Ondervoeding als hét kenniscentrum en aanjager van nieuwe initiatieven, bij het samenbrengen van partijen en de ontwikkeling en implementatie van tools. Met de tools die al beschikbaar zijn voor de verschillende sectoren kunnen organisaties al aan de slag.

De grootste uitdaging ligt in het bieden van voedingszorg en lokale voorzieningen op maat voor de thuiswonende ouderen. Het delen van kennis, implementeren van beschikbare instrumenten en het versterken van de samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn is hiervoor nodig. ​

Zie de positionpaper van Eeke van der Veen, voorzitter namens de Stuurgroep Ondervoeding en Dr. Marian de van der Schueren, namens de Stuurgroep Ondervoeding, HAN en Vumc.

Alle positionpapers tref je aan op https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02825