Vanaf 2018 screening op ondervoeding op de preoperatieve polikliniek niet meer in de IGZ indicatorenset.

In 2017 wordt er in ziekenhuizen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) navraag gedaan naar:

  1. Het percentage kinderen dat op de eerste opnamedag wordt gescreend op risico op ondervoeding
  2. Het percentage patiënten op de polikliniek geriatrie dat wordt gescreend op ondervoeding
  3. Het percentage patiënten op de preoperatieve polikliniek dat wordt gescreend op ondervoeding
  4. Het percentage ondervoede patiënten in de kliniek die op de vierde opnamedag voldoende (energie en) eiwit heeft gegeten.

De indicator over screening op de preoperatieve polikliniek wordt in 2017 voor de laatste keer onderdeel van deze IGZ indicatorenset.

De reden hiervoor is dat bijna alle ziekenhuizen de preoperatieve screening op ondervoeding geregeld hebben en dat de diagnose voedingstoestand is opgenomen in de preoperatieve diagnostiek.

Advies Stuurgroep Ondervoeding
De Stuurgroep Ondervoeding adviseert de ziekenhuizen om de screening op ondervoeding te blijven monitoren als interne kwaliteitsindicator om zo te borgen dat de voedingstoestand een vast onderdeel is van de totale medische diagnose en wordt meegenomen in het behandelplan.

Door blijvende aandacht in alle ziekenhuizen, ondersteund door IGZ en de Stuurgroep Ondervoeding, bereiken we vroege herkenning en optimale behandeling van ondervoeding. Blijvende structurele aandacht, goede ICT, regelmatig overleg en continue evaluatie en bijsturing zijn hierin de sleutels naar succes.

Link naar de basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen 2018:

Link naar PI screening en behandeling ondervoeding kliniek 2018

Link naar PI screening polikliniek geriatrie 2018