Vul de enquête in over het voedingsconcept van uw ziekenhuis!

Optimale voeding tijdens ziekenhuisopname is een essentieel onderdeel van de preventie en behandeling van ondervoeding. In opdracht van het ministerie van VWS inventariseert de Stuurgroep Ondervoeding de voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen.

Onder voedingsconcept wordt verstaan:‘Serviceformule voor het dagelijkse eten en drinken voor de patiënt tijdens ziekenhuisopname, ook wel maaltijdconcept genoemd. Een voedingsconcept omvat alle aspecten van de keten rondom voeding, zoals inkoop, bereiding, distributie, menu-aanbod, presentatie, uitserveren en afvalverwerking’

We vragen hierbij de medewerking van de afdeling diëtetiek en de afdeling facilitair management van elk Nederlands ziekenhuis. Onderstaande link leidt naar een enquête waarin de kenmerken van uw voedingsconcept worden gevraagd. Het is de bedoeling dat per ziekenhuis de enquête voor de afdeling diëtetiek wordt ingevuld door een diëtist en voor de afdeling facilitair management door de facilitair manager of het hoofd voeding.

De resultaten zullen eind april 2016 worden gecommuniceerd via vaktijdschriften en het eindrapport zal via deze website openbaar toegankelijk zijn. De Stuurgroep Ondervoeding zal de resultaten vertalen in een advies aan ziekenhuizen.

Let op: heeft je ziekenhuis meerdere locaties? Beantwoord dan de vragen voor de hoofdlocatie.

Bij voorbaat dank,

dr. Barbara van der Meij en dr. Hinke Kruizenga, projectleiders Stuurgroep Ondervoeding