Webinar: Laat je niet beperken door de beperkingen

Op woensdag 24 juni jl. organiseerde de Stuurgroep Ondervoeding met hulp van Abbott Nutrition de live webinar “Laat je niet beperken door de beperkingen – Preventie en behandeling van ondervoeding bij kwetsbare ouderen”. Zo’n 250 diëtisten namen deel aan dit webinar. De inhoud was volledig samengesteld door de Stuurgroep Ondervoeding in samenwerking met diёtisten Kathleen Paal (MoveDis, Rotterdam) en Inge Cantatore (Equilibrio, Amsterdam). Namens de Stuurgroep Ondervoeding werkten hoogleraar en lector Marian de van der Schueren (voorzitter sectie Volwassenen) en Emmelyne Vasse (projectleider) mee.

Tijdens de webinar werd vanuit de literatuur en praktijk ingegaan op waarom thuiswonende kwetsbare ouderen vanwege de beperkende coronamaatregelen extra risico hebben op ondervoeding, ook nu de beperkingen deels versoepeld zijn. Ook werd toegelicht wat je als eerstelijnsdiëtist hieraan kunt doen in je eigen wijk en regio. In het eerste deel maakte prof. Marian de van der Schueren aan de hand van het DoMAP model de invloed van de coronamaatregelen inzichtelijk. Niet alleen ziekte draagt bij aan (een risico op) ondervoeding. Ook factoren als eenzaamheid, verminderde mobiliteit en minder hulp en zorg, zijn in deze periode van grote invloed op de voedingstoestand van ouderen.  In het tweede deel vertelde Kathleen Paal over de werkwijze van haar eigen praktijk. Door actief patiënten te benaderen en nauw contact te onderhouden met o.a. huisarts en fysiotherapeut, heeft zij grip gekregen op de beperkingen.

Belangrijke conclusie van de webinar:  Laat je niet beperken, maar laat je zien als diëtist!   Maak contact met ouderen, naasten, zorgverleners en sleutelpersonen in de wijk. De door de Stuurgroep Ondervoeding ontwikkelde hulpmiddelen uit de projecten Goed Gevoed Ouder Worden en Het Voedingspaspoort zijn handige tools om in te zetten. Het is van belang om het risico op ondervoeding bij kwetsbare ouderen onder de aandacht te blijven brengen.

De webinar kun je terugkijken via deze link (na eenmalige aanmelding met email en wachtwoord).