Website met toegankelijke informatie over Goed Gevoed Ouder Worden

‘Mam, wat zit je horloge los om je pols…’

Ondervoeding is dichterbij dan je denkt; 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen in Nederland is ondervoed. Dat kan dus zomaar je eigen moeder zijn, of zelfs die gezellige ‘mollige’ buurvrouw. De website www.goedgevoedouderworden.nl helpt ouderen en hun omgeving om ondervoeding te herkennen. En om er iets aan te doen.

Vanaf vandaag kunnen thuiswonende ouderen of personen uit hun naaste omgeving op de website www.goedgevoedouderworden.nl zelf testen of er risicofactoren zijn voor ondervoeding. Daarnaast biedt de website makkelijk toegankelijke informatie over zowel goede voeding als ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind je er recepten, tips en ervaringsverhalen. De website is ontwikkeld voor en met ouderen, om (het risico op) ondervoeding te herkennen, te voorkomen en te verhelpen.

Minder spierkracht en conditie

Met de leeftijd stijgt het risico op ondervoeding. Het kan bij iedereen optreden, ook al is het lichaamsgewicht goed. Een goede voeding is, samen met beweging, belangrijk voor het behoud van spierkracht en conditie, en daarmee voor de zelfredzaamheid. Een slechte voedingstoestand maakt dat de gewone, dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, koken, aankleden of een activiteit met de kleinkinderen moeilijker worden. Als eetlust ontbreekt, eten niet meer gezellig is of moeilijker wordt, kan dat leiden tot tekorten, en uiteindelijk tot ondervoeding. Dit besef moet meer gaan leven bij ouderen. De website helpt daarbij.

Tips voor bewegen en koken

De website www.goedgevoedouderworden.nl is makkelijk toegankelijk en biedt ouderen en hun omgeving de mogelijkheid zichzelf te testen en zich in het onderwerp te verdiepen. Herkenbare problemen, zoals buikklachten, mondproblemen,  verminderde eetlust en eenzaamheid komen aan de orde en er worden veel tips en adviezen gegeven. Bijvoorbeeld over samen bewegen, boodschappenservices of kookclubs. Enkele gemakkelijke recepten zijn goed in te zetten om ondervoeding aan te pakken.

Goed gevoed ouder worden

De website www.goedgevoedouderworden.nl is ontwikkeld voor en met ouderen. Het is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding en gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (LAEGO), het Voedingscentrum, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB. De Stuurgroep ontving hiervoor subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website maakt deel uit van het project ‘Goed gevoed ouder worden’.