Afname ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis sinds verplicht gestelde screening

Anemone van den Berg, lid van de sectie kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding en kinderarts in het Juliana Kinderziekenhuis, heeft onderzoek gedaan naar het effect van de introductie van de in 2008 verplicht gestelde screening op ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Conclusies van het onderzoek zijn dat het aantal kinderen dat bij opname op ondervoeding wordt gescreend significant is gestegen; de prevalentie van ondervoeding verminderd is en het percentage kinderen dat op de 4e dag van opname een adequate intake heeft van energie en eiwit gelijk is gebleven. Het toegenomen bewustzijn over ondervoeding bij deze opgenomen kinderen kan hebben geleid tot de afname van acute ondervoeding.
De primeur van de posterpresentatie met de titel ‘Decreased malnutrition rates in paediatric inpatient following introduction of national obligatory screening’ heeft op 12 mei plaatsgevonden in een poster walk voor de best gewaardeerde abstracts op het congres van The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). De poster is hier te bekijken.