Het aantal kinderen met ondergewicht neemt toe

Uit onderzoek van de Amsterdamse GGD blijkt dat het aantal kinderen met ondergewicht toeneemt. De grootste toename doet zich voor bij kinderen tussen 5 en 14 jaar van Nederlandse komaf, van wie ruim 9% te licht is. Net als in andere grote steden neemt ook in Amsterdam het aantal te dikke kinderen af. Vijf jaar geleden kampte 16,9% van de schoolkinderen met overgewicht, in het schooljaar 2013-2014 was dat 15%. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit het digitaal kinddossier van de periode 2009-2013. Volgens de onderzoekers hebben de gegevens alleen betrekking op de Amsterdamse kinderen en hoeven de cijfers niet representatief te zijn voor heel Nederland.

Hoe moeten we deze berichtgeving uit de Volkskrant van 31 oktober j.l. duiden? In het onderzoek beschrijven de onderzoekers een toename van  11,5% naar 12,4% matig ondergewicht bij voorschoolse kinderen en van 5,9% naar 7,4% bij schoolkinderen. De percentages kinderen met ernstig ondergewicht (3% bij voorschoolse kinderen en 1,2% bij schoolkinderen) nemen niet toe. Hoewel de onderzoekers een significante toename vonden van de percentages kinderen met matig ondergewicht, is de klinische relevantie van deze resultaten beperkt. Immers, op basis van de normale verdeling van de Nederlandse groeicurves is te verwachten dat 13,5% van de kinderen tot de categorie ‘matig ondergewicht’ behoort waarbij de z-scores tussen de -2 en -1 SD liggen. Dus de gevonden percentages  kinderen met ondergewicht vallen binnen de Nederlandse normaal waardes. Er lijkt dus eerder sprake te zijn van een ‘normalisatie’ van de voedingstoestand van Amsterdamse kinderen dan van een verontrustende toename van het aantal kinderen met ondergewicht. Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas overschrijdt wel  de op basis van de groeicurves te verwachten 13,5% overgewicht en 2,2% obesitas. De dalende trend die de onderzoekers hier signaleren is een gunstige ontwikkeling die ook duidt op een tendens naar normalisatie van de voedingstoestand van Amsterdamse kinderen.

artikel NTG Onder-en overgewicht bij Amsterdamse kinderen