Resultaat van zeven jaar screenen op ondervoeding bij kinderen

Sinds 2008 moeten alle instellingen met een kinderafdeling bij de IGZ de cijfers aanleveren van de kwaliteitsindicator ondervoeding. De Stuurgroep zette alle cijfers sinds 2008 op een rijtje en constateert dat er in zeven jaar veel is bereikt. Het aantal kinderen dat bij opname gescreend wordt op ondervoeding door gewicht en lengte te meten is spectaculair gestegen van 44% naar bijna 80%.  Ook het aantal ondervoede kinderen bij wie op de 4de opnamedag de energie- en eiwitinname is geëvalueerd is enorm toegenomen. Toch blijft het percentage ondervoede kinderen dat op de 4de opname dag een adequate inname heeft steken rond de 65%. Mogelijk kan de continue registratie van de inname, die vanaf 2015 verplicht is, instellingen een duwtje in de rug geven en zorgen voor een betere evaluatie van de voedingsinname van ondervoede kinderen.

Resultaten kwaliteitsindicatoren ondervoeding kinderen 2008 – 2014