Voedingspaspoort

In oktober 2017 is het project ‘Het Voedingspaspoort’ met steun van het ministerie van VWS gestart. ‘Het Voedingspaspoort’ is een landelijk project dat wordt uitgevoerd in drie regio’s in samenwerking met Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, Antonius Zorggroep te Sneek en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Sociaal Wijkteam Dukenburg,  GGD Gelderland-Zuid,  Radboudumc en Leertuin Dukenburg (Sparkcentrum HAN) te Nijmegen.

Het doel is om de voedingszorg bij kwetsbare ouderen en de overdracht in transmurale zorg te optimaliseren en ondervoeding te voorkomen of te verminderen. Uitgangspunt hierbij is dat ouderen de regie houden, er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situaties en hulp en ondersteuning dicht bij huis worden geregeld.

In mei 2019 wordt het project afgerond. De resultaten uit de drie regio’s zullen een blauwdruk opleveren dat landelijk kan worden geïmplementeerd om de transmurale voedingszorg te optimaliseren.