Ondervoeding bij kinderen


Ondervoeding is een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten. Ondervoeding bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben en heeft ernstige gevolgen. Acute ondervoeding bij opgenomen kinderen is geassocieerd met een langere opnameduur en een groter complicatierisico. Chronische ondervoeding kan leiden tot orgaandisfunctie, groeiachterstand, vertraagde puberteit en verminderde cognitieve ontwikkeling. Uit verschillende studies (o.a. Joosten, 2010) blijkt dat bij opname in het ziekenhuis 6-14% van de kinderen ondervoed is. In Nederland is ongeveer 10% van de kinderen bij opname in het ziekenhuis ondervoed. Tijdens opname neemt het aantal kinderen met ondervoeding toe en ligt de prevalentie van ondervoeding rond de 19%. Helaas zijn er geen actuele data bekend van de prevalentie van ondervoeding bij kinderen in de eerstelijnszorg.

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding is belangrijk. De stappen in het proces van screenen en behandelen zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur (afkomstig uit de leidraad ‘Screening op- en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen’). In de zogenaamde ‘toolkit‘ is meer informatie te vinden omtrent het (implementeren van) screenen op- en behandelen van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Verder wordt in de toolkit informatie gegeven over de prestatie-indicatoren en is een aantal relevante publicaties en scholingen te vinden.

sov01-voedingsprotocol-210x297-figuur01-v11

Bekijk hier een filmpje met meer informatie over (screening op) ondervoeding bij kinderen

Niet gevonden wat u zoekt? Zie ook de ‘Veel gestelde vragen‘.

Laatste Nieuws


"Kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis kunnen bij opname in gewicht zodanig zijn afgevalle
Screenen van patiënten bij bezoek aan de (pre-operatieve) polikliniek is geadviseerd. Aanbevolen wo
Op vrijdag 10 september 2021 vond de oratie van prof. dr. Koen Joosten plaats. Hij sprak hierbij zij