Organiseren van de zorg rond de sondevoeding


Regel de afspraken rond de organisatie van de zorg omtrent de sondevoeding regionaal en transmuraal voor een goede samenwerking en afstemming. De aandachtspunten om afspraken over te maken vind u hieronder.

Voor aanvang van de sondevoeding:

 • Informeren van de cliënt over doelstelling en verwachte duur behandeling.
 • Weegbeleid afspreken met thuiszorg/mantelzorg.
 • Verpleegkundige regelt via de arts toestemming voor het inzetten van thuiszorg door middel van een  CIZ-indicatie of ziekenhuis verplaatste zorg.
 • De sonde kan thuis of in het ziekenhuis geplaatst worden. Thuis wordt dit gedaan door een wijkverpleegkundige of gespecialiseerde verpleegkundige. De verpleegkundige of transferverpleegkundige regelt een uitvoeringsverklaring voor het inbrengen en verwisselen van de sonde.  Het aanleggen van de sonde kan door een verpleegkundige van thuiszorg of facilitair bedrijf geregeld worden. Als voorbeeld hebben we een uitvoeringsverzoek van Medisch Centrum Alkmaar en van Sorgente.
 • Verpleegkundige regelt in overleg met arts, apotheker het medicatiegebruik via de sonde. Zie: ”Procedure toediening medicatie bij een sonde (stroomschema)” op blz 105 van de multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde VenVN.
 • Bepaal wie de instructies t.a.v. de sondevoeding en de pomp verzorgt; de verpleegkundige van thuiszorg, ziekenhuis of van het facilitair bedrijf.
 • Sondevoeding en bijbehorende materialen zoals een voedingspomp zijn via facilitair bedrijf  te bestellen. Er dient een “verklaring dieetpreparaten” (ZN-formulier) en een aanvullend document met de bestelling voor de andere materialen ingevuld en verstuurd te worden. Ook moet er een leveringsdatum afgesproken worden. Bij spoed kan er telefonisch contact opgenomen worden met het facilitair bedrijf of de levering op de gewenste dag kan plaatsvinden. Sinds januari 2015 hebben verschillende zorgverzekeraars een eigen ZN-formulier. Als deze via internet worden besteld bij de facilitaire bedrijven word er automatisch door gelinkt naar het juiste formulier. Bij aanvragen via de apotheek zal er via de betreffende zorgverzekeraar een eigen formulier gedownload moeten worden.

De facilitair bedrijven zijn:

Eurocept

Linde

Mediq-Tefa

MediReva

Sorgente

Overleg tussen verpleegkundige en diëtist over de bestelling

 • Zorg dat de materialen goed op elkaar zijn afgestemd. Maak eventueel in de regio afspraken over standaard pakketten met voedingspomp/zonder voedingspomp zodat het materiaal bekend is bij de hulpverleners.
 • Bij facilitair bedrijf: enterale voedingspomp met eventueel draagtas voor de pomp (bij mobiele cliënt) of clips voor gebruik bij een rollator.
 • Soort sonde en maat van de sonde in charrière
 • Een reserve neussonde indien de sonde thuis vervangen mag worden
 • Stel de lengte van de sonde vast. Zie hiervoor ook Bijlage 7 “Omrekentabellen formules bepalen lengte” blz 99 van de multidisciplinaire richtlijn “Neusmaagsonde” van de VenVN In het algemeen geldt dat een neussonde van 110 cm standaard is en dat  extreem lange mensen neussonde van 130 cm nodig hebben.
 • keuze aansluiting:  Luer lock / Catheter tip
 • Sondevoeding in verpakking passend bij pomp en draagtas
 • Toedieningssystemen, wanneer de lengte onpraktisch is zijn er eventueel verlengingen te bestellen
 • Voor de verzorging van de sonde: overige verpleegmaterialen: spuitjes voor medicatie en eventueel natriumbicarbonaat 4,2%  worden geleverd door apotheek;  spuitjes voor het doorspuiten van de sonde (10/20 ml) / eventueel spuit voor bolustoediening (50/60 ml) / connectoren / dopjes / fixatiemateriaal / eventueel klemmetje of kocher.
 • Bij bestelling via een facilitairbedrijf kunnen de materialen in overleg op elkaar worden afgestemd.

Overdracht formulier diëtetiek vanuit het ziekenhuis wordt voor ontslag in het zorgdossier ingevuld en meegegeven of verstuurd naar:

 • Technisch team van de thuiszorg
 • Wijkteam van de cliënt
 • Huisarts
 • De cliënt zelf

 

Bereikbaarheid i.v.m. complicaties en evaluatie van de zorg:

Cliënt weet wie hij/zij voor welk probleem kan bellen / bereiken.

 

Maak afspraken over de bereikbaarheid met cliënten en hulpverleners

Bereikbaarheid van verpleegkundige zorg 24 uur per dag en 7 dagen per week. Thuiszorgorganisaties hebben vaak gespecialiseerde verpleegkundigen die deze zorg kunnen leveren. De mogelijkheden van de facilitaire bedrijven zijn verschillend. Mediq Tefa en Sorgente beschikken over een groot team van verpleegkundigen. Zij geven instructies over de voedingspompen en het gebruik van de bijbehorende hulpmiddelen. Wel kunnen zij net wat langer onderweg zijn dan een thuizorgorganisatie. Ook kunnen zij indien gewenst sondes plaatsen. Sorgente en Mediq Tefa zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor noodgevallen.  

Bereikbaarheid van de diëtist: op werkdagen.

Laatste Nieuws


In dit artikel van Clinical Nutrition doen onderzoekers van het Amsterdam UMC verslag van de resulta
De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
De Stuurgroep Ondervoeding werkt op dit moment aan het project Borging Ondervoeding (Thuiswonende) O