Doelgroep


Selecteer een van de twee bovenstaande doelgroepen voor meer informatie omtrent het screenen op- en behandelen van ondervoeding.

Laatste Nieuws


De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
De Stuurgroep Ondervoeding was tijdens de Geriatriedagen op 6 en 7 februari 2020 goed vertegenwoordi
Een grote groep zelfstandig wonende ouderen maakt voor de dagelijkse warme maaltijd gebruik van kant