Doelgroep


Selecteer een van de twee bovenstaande doelgroepen voor meer informatie omtrent het screenen op- en behandelen van ondervoeding.

Laatste Nieuws


De factsheets met de resultaten op de kwaliteitsindicatoren voor screening op en behandeling van ond
Wat is de attitude van verpleegkundedocenten en curriculumcommissieleden ten aanzien van ondervoedin
Op woensdag 24 juni jl. organiseerde de Stuurgroep Ondervoeding met hulp van Abbott Nutrition de liv